Senioren

Relatieproblemen na pensioen

ouder worden en relatie Apeldoorn

Zeker na je pensioen start een nieuwe levensfase. Misschien heb je je al langere tijd verheugd op de herwonnen vrijheid en het scala aan nieuwe mogelijkheden die na je pensionering ten deel kunnen vallen.

Maar in de praktijk is met pensioen gaan niet alleen maar een feestje. Vaak is het ook een periode van rouw. Hieronder stippen we concrete thema’s van verandering en verlies aan. Deze hebben vaak onvermijdelijk effect op je relatie.

Verlies van identiteit na pensioen

ouder worden en relatie identitietscrisis Deventer

Soms vallen gepensioneerde senioren onverwacht in een leegte. Er is ineens tijd en ruimte om na te denken. Over je leven, over zingeving, over wie je was en over wie je nu wil zijn. Over gemiste kansen, levensloop bepalende keuzes, wel of niet verwezenlijkte ambities en over “hoe nu verder”.  Wie bén je eigenlijk, zonder je werk en functie, zonder je collega’s, zonder je positie in het maatschappelijke speelveld? Wat kun en wil jij nu met je nieuwe vrijheid? Welke invloed heeft dit op je relatie? Wat wil of kan je geliefde hierin betekenen?

Lege Nest Syndroom

ouder worden en relatie lege nest syndroom deventer

Mogelijk heb je dit proces van verlies van identiteit en het verlies van het gevoel belangrijk te zijn voor anderen al een keer doorgemaakt, namelijk op het moment dat jullie kinderen volwassen werden en hun eigen leven gingen leiden. Kon je toen nog terugvallen op je werk en was het ook heerlijk om weer meer vrijheid en financiële ruimte te hebben om weer voor jezelf te kunnen kiezen, nu is dat er misschien niet. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Welke druk legt dit op jouw relatie?

Mijn geliefde werkt nog

ouder worden en relatie Zutphen

Indien er sprake is van een leeftijdsverschil tussen beide geliefden ontstaat er na het ingaan van het pensioen de situatie dat er voor de ene geliefde niets veranderd en voor de andere juist ingrijpend veel veranderd.

Dit is een lastige situatie die gemakkelijk leidt tot verhoging van de druk op de relatie. Onuitgesproken verwachtingen en behoeftes leiden dan snel tot onbegrip en weerstand. Ook wanneer de werkende geliefde meer rekening gaat houden met de gepensioneerde geliefde en meer met de ander gaat meedenken en verantwoordelijkheden op zich gaat nemen die niet bij hem of haar thuishoren, is de bron van relatieproblemen al snel aangeboord.

Help, mijn geliefde heeft ineens alle tijd voor mij

ouder worden en relatie Zwolle

Meer klassiek, maar daardoor niet minder serieus te nemen, zijn de problemen die ontstaan na het pensioen van de werkende geliefde in een huishouden waarin de ander zeer langdurig de rol van huisman/huisvrouw op zich heeft genomen. Beide krijgen nu te maken met grote veranderingen. De één ervaart inbreuk op haar/zijn leven terwijl de ander zich (daardoor) overbodig en afgewezen kan voelen in haar/zijn eigen huis en leven.  Hoe ga je hier mee om? Hoe zorg jij ervoor dat jij de regie houdt over je eigen leven en toch samen in relatie met je geliefde?

Fysieke veroudering of andere beperking

ouderdom en relatie fysieke beperkingen

Hoewel veel 60 plussers zich nog gezond en fit voelen, is het met het verloop van het aantal levensjaren toch goed mogelijk dat er wat fysiek ongemak is ontstaan. De beperkingen die hier uit voortvloeien kunnen je oorspronkelijke plannen na pensionering in de war schoppen. Ook kunnen deze van invloed zijn op jullie (seksuele) relatie en daarmee een negatieve invloed hebben op het ervaren van een vervullende verbinding in de relatie. Soms brengt pensionering een flinke verlaging van het inkomen met zich mee en moeten geliefden zich aanpassen aan een lagere levensstandaard wat de nodige stress met zich kan meebrengen.

Seksualiteit

ouder worden en seksuele relatie problemen deventer

Bij het samen ouder worden, verandert de beleving van intimiteit en het plezier in seksualiteit. Ook dit thema, kan bij ons in alle veiligheid worden besproken. WIJ zijn goed op de hoogte van de fysieke gevolgen van hormonale veranderingen bij man en vrouw.

Aan de slag

ouder worden en relatie relatietherapie DeventerWIJ kunnen je coachen en ondersteunen in het ont-dekken van jou individuele en jullie gezamenlijke potentieel om ook dit soort uitdagingen in het leven met wijsheid en creativiteit aan te gaan.

Zou je het fijn vinden eens met ons kennis te maken? Dit is vrijblijvend en gratis. Klik hier om meteen een afspraak in de online afspraakplanner te boeken.

Wil je direct contact met ons opnemen? Klik dan hier. WIJ kijken er naar uit je te ontmoeten.

Inge van der Molen en Iris Lenderink.

.